poniedziałek, 16 stycznia 2012

Ubezpieczenie Compensa TU SA Vienna Insurance Group

Poniżej przedstawiamy warunki ubezpieczania, którymi objęci są wszyscy uczestnicy wyjazdu.

Compensa TU SA Vienna Insurance Group 

Wariant Standardowy rozszerzony o uprawianie sportów zimowych (w tym narciarstwo i snowboarding) oraz  Odpowiedzialność Cywilną i NNW.

Ubezpieczenie kosztów leczenia- suma ubezpieczenia 200 000 PLN
Ubezpieczenie NNW - suma ubezpieczenia 10 000 PLN 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - 150 000 PLN


Zakres obejmuje:

1. Ubezpieczenie kosztów leczenia (łącznie do 200 000zł) w tym pobyt w szpitalu, badania i zabiegi operacyjne, badania i zabiegi ambulatoryjne oraz zakup niezbędnych środków opatrunkowych oraz  lekarstw, dojazd lekarza, poród

2. Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego (limit 500 zł)

3. Koszty transportu i repatriacji (łącznie z kosztami leczenia do 200 000zł) w tym transport ubezpieczonego z miejsca wypadku, transport ubezpieczonego do innej placówki medycznej, transport ubezpieczonego z zagranicy do Polski, zakwaterowanie, pobyt oraz podróż Ubezpieczonego do Polski, jeżeli powrót nie mógł nastąpić bezpośrednio po zakończeniu leczenia, sprowadzenie zwłok Ubezpieczonego do Polski, pogrzeb Ubezpieczonego za granicą

4. Assistance (Łącznie z kosztami leczenia, transportu i repatriacji 200 000 zł)w tym organizacja i pokrycie kosztów leczenia, organizacja i pokrycie kosztów transportu i repatriacji, poinformowanie rodziny, pomoc przy odtworzeniu dokumentów, organizacja i pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej, organizacja i pokrycie kosztów opieki nad małoletnimi dziećmi Ubezpieczonego (podczas hospitalizacji lub w razie śmierci Ubezpieczonego), organizacja i pokrycie kosztów pobytu oraz podróży w obie strony osoby wskazanej do towarzyszenia

5. Koszty transportu osoby towarzyszącej w tym pobyt za granicą oraz podróż do Polski osoby towarzyszącej limit 2 500zł, opieka nad małoletnimi dziećmi Ubezpieczonego (podczas hospitalizacji lub w razie śmierci Ubezpieczonego )limit 2 500 zł , pobyt oraz podróż w obie strony osoby wskazanej do towarzyszenia limit 7 500złIstnieje możliwość dobrowolnego "do-ubezpieczenia" się  w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym