niedziela, 13 stycznia 2013

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ

Przypominamy o obowiązku posiadania podczas wyjazdu zagranicznego Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Szczegóły i akty prawne dotyczące karty znajduję się na http://www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&dzialnr=6

Wniosek o EKUZ dla osób ubezpieczonych w związku z pobytem czasowym (turystycznym) dostępny do pobrania TUTAJ