środa, 23 stycznia 2013

Ubezpieczenie Compensa TU SA Vienna Insurance Group

Poniżej przedstawiamy warunki ubezpieczania, którymi objęci są wszyscy uczestnicy wyjazdu.

Compensa TU SA Vienna Insurance Group 

Wariant Standardowy oraz  Odpowiedzialność Cywilną i NNW.
Ubezpieczenie kosztów leczenia- suma ubezpieczenia 200 000 PLN
Ubezpieczenie NNW - suma ubezpieczenia 10 000 PLN 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - 150 000 PLN
Compensa Voyage  w wariancie standardowym 
Suma ubezpieczenia 200 000zł
Zakres obejmuje:
1. Ubezpieczenie kosztów leczenia (łącznie do 200 000zł) w tym pobyt w szpitalu, badania i zabiegi operacyjne, badania i zabiegi ambulatoryjne oraz zakup niezbędnych środków opatrunkowych oraz  lekarstw, dojazd lekarza
2. Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego (limit 500 zł)
3. Koszty transportu i repatriacji (łącznie z kosztami leczenia do 200 000zł) w tym transport ubezpieczonego z miejsca wypadku, transport ubezpieczonego do innej placówki medycznej, transport ubezpieczonego z zagranicy do Polski, zakwaterowanie, pobyt oraz podróż Ubezpieczonego do Polski, jeżeli powrót nie mógł nastąpić bezpośrednio po zakończeniu leczenia
4. Assistance (Łącznie z kosztami leczenia, transportu i repatriacji 200 000 zł) w tym organizacja i pokrycie kosztów leczenia, organizacja i pokrycie kosztów transportu i repatriacji, poinformowanie rodziny, pomoc przy odtworzeniu dokumentów, organizacja i pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej, organizacja i pokrycie kosztów opieki nad małoletnimi dziećmi Ubezpieczonego, organizacja i pokrycie kosztów pobytu oraz podróży w obie strony osoby wskazanej do towarzyszenia
5. Koszty transportu osoby towarzyszącej w tym pobyt za granicą oraz podróż do Polski osoby towarzyszącej limit 2 500zł, opieka nad małoletnimi dziećmi Ubezpieczonego (podczas hospitalizacji)limit 2 500 zł , pobyt oraz podróż w obie strony osoby wskazanej do towarzyszenia limit 7 500zł
W wariancie standardowym uwzględniono Odpowiedzialność Cywilną z suma gwarancyjną 150 000zł za każdą osobę.
Dodatkowo ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych wypadków z sumą ubezpieczenia 10 000 zł na osobę


Istnieje możliwość dobrowolnego "do-ubezpieczenia" się  w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym