sobota, 11 stycznia 2014

Ubezpieczenie Compensa TU SA Vienna Insurance Group

Poniżej przedstawiamy warunki ubezpieczania, którymi objęci są wszyscy uczestnicy wyjazdu.

Compensa TU SA Vienna Insurance Group 

Wariant Standardowy oraz  Odpowiedzialność Cywilną i NNW.